Social media-beleid

Dit beleid inzake sociale media is van toepassing op alle Victor Mochere's sociale media platforms. Wij beheren deze platforms in overeenstemming met dit Social Media Beleid. Gebruikers van onze sociale-mediaplatforms kunnen hun mening, opmerkingen en ideeën uiten. Inhoud die op onze sociale-mediaplatforms wordt geplaatst, wordt geleverd door, en is de verantwoordelijkheid van, Victor Mochere. We onderschrijven, ondersteunen of garanderen niet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van inhoud die op onze sociale-mediaplatforms is geplaatst.

1. Met Victor Mochere's sociale medianetwerken, wordt van alle gebruikers verwacht dat ze:
a. Behandel andere mensen met respect en beleefdheid.
b. Geen lasterlijke opmerkingen maken of beschuldigingen uiten tegen personen of organisaties.
c. Plaats geen materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van anderen.
d. Geen commerciële belangen behartigen of materiaal verzenden dat in strijd kan zijn met het spambeleid van die platforms, geen links naar websites of e-mailadressen in berichten opnemen.
e. Bescherm hun persoonlijke privacy en die van anderen door geen persoonlijke informatie op te nemen in berichten of opmerkingen (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, privéadressen of telefoonnummers).
f. Erken dat inhoud geplaatst door Victor Mochere op onze socialemediaplatforms is algemeen van aard en mag niet worden opgevat als advies met betrekking tot individuele specifieke omstandigheden.
g. Erken dat alle informatie die ze verstrekken over Victor MochereDe sociale mediaplatforms van het bedrijf zullen worden behandeld als louter hun eigen meningen en niet als onderschrijvingen of feitelijkheden.
h. Erken dat alles waarover is gecommuniceerd Victor MochereDe sociale-mediaplatforms van het bedrijf zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten.
i. Houd je aan de regels van de social media platformen.

2. Als een gebruiker dit beleid schendt, Victor Mochere behoudt zich het recht voor om:
a. Inhoud verwijderen en voorkomen dat de gebruiker enig materiaal op onze socialemediaplatforms plaatst.
b. Schors of blokkeer gebruikers permanent van onze socialemediaplatforms.
c. Rapporteer gebruikers aan de relevante autoriteit voor sociale media en/of eventuele bevoegde wetshandhavingsinstanties.
d. Andere maatregelen nemen, waaronder juridische stappen, die wij gepast achten.

3. bij het toedienen Victor Mochere's sociale media platforms, wij:
a. Neem redelijke zorg bij het linken naar websites die wij niet beheren of waar we geen controle over hebben, inclusief de geplaatste inhoud of de beschikbaarheid van die websites.
b. Kan materiaal verwijderen waarvan wij denken dat het de veiligheid van een persoon in gevaar brengt.
c. Verklaar niet dat het materiaal op een gelinkte website geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon.
d. Redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat ongepast materiaal wordt geïdentificeerd en gemodereerd. We kunnen niet garanderen dat al het ongepaste materiaal wordt geïdentificeerd.
e. Aanvaard geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de publicatie van inhoud, het niet modereren van inhoud of het gebruik van (of het vertrouwen op) inhoud door een gebruiker.
f. Aanvaard geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), die gebruikers direct of indirect kunnen lijden in verband met hun gebruik van de platforms of een gekoppelde site of faciliteit.
g. Zal persoonlijke informatie die is geplaatst of anderszins is gecommuniceerd via het platform alleen gebruiken en openbaar maken op de manier die wettelijk is vereist of toegestaan.
h. Accepteer geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken of de inhoud van de sociale mediaplatforms of websites waarnaar deze linken.
i. Kan gedeeltelijke/alle informatie die op onze sociale-mediaplatforms is geplaatst, vastleggen en de informatie bewaren voor toekomstig gebruik.

Als u vragen of feedback over dit beleid heeft, gaat u naar ons contact pagina.

Welkom terug!

Log hieronder in op uw account

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.