Kommentar policy

Du kan skrive kommentarer for alt innhold du har lest på Victor Mochere. Kommentarer er en fin måte å stille spørsmål, søke avklaring eller gi tilbakemelding. Vi forventer at leserne våre er ærlige, siviliserte og disiplinerte. Kommentarer er ment å være nyttige og pålitelige, ikke usmakelige, fornærmende eller splittende. Kommentarer som ikke følger disse retningslinjene vil bli fjernet, og alle som gjentatte ganger eller grovt bryter dem kan miste muligheten til å legge inn kommentarer på Victor Mochere. Kommentarene dine må overholde følgende retningslinjer:

a. Hold kommentarer lesbare; sjekk grammatikk og stavemåte, og ikke bruk overdreven bruk av store bokstaver og tegnsetting.
b. Kommentarene dine bør gjenspeile opplevelsen du har hatt med innholdet du kommenterer.
c. Hold kommentarer om emnet og relevante for innholdet du kommenterer.
d. Kommentarer bør være dine egne og gjenspeile dine personlige meninger.
e. Ikke legg inn falske eller unøyaktige kommentarer.
f. Ikke legg inn den samme kommentaren flere ganger.
g. Ikke legg inn kommentarer for det samme innholdet med flere navn.
h. Ikke legg inn kommentarer for å villede eller manipulere andre brukere.
i. Ikke legg inn kommentarer på vegne av andre.
j. Ikke gi en feilaktig fremstilling av identiteten din eller forbindelsen din til innholdet du kommenterer.
k. Ikke legg ut oppfordringer, politiske eller sosiale kommentarer eller noe annet som er irrelevant for innholdet du kommenterer.
l. Ikke legg ut salgsfremmende eller kommersielt innhold for noen produkter eller tjenester, inkludert tilknyttede eller henvisningsbaserte kampanjer.
m. Ikke legg ut telefonnumre, e-postadresser eller lenker til andre nettsteder.
n. Ikke tilby eller godta penger, produkter eller tjenester i bytte mot å legge ut kommentarer.
o. Ikke kommenter innhold hvis du eier eller jobber for skaperen, dette er i tilfeller av sponsede innlegg, med mindre når du svarer på en kommentar postet av en annen bruker.
p. Ikke legg inn kommentarer som krenker andres immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett.
q. Ikke legg ut sensitiv personlig eller konfidensiell informasjon, for eksempel en fysisk adresse eller førerkortnummer.
r. Ikke legg ut uanstendig, banalt eller støtende språk.
s. Ikke legg ut kommentarer som trakasserer, mobber eller angriper andre.
t. Ikke legg inn kommentarer som inneholder eller lenker til ulovlig innhold.
u. Ikke legg ut kommentarer som inneholder, promoterer eller oppfordrer til seksuelt eksplisitt innhold.
v. Ikke legg ut kommentarer som skildrer barn i seksuelle situasjoner eller henvender seg til dem på en seksuell måte.
w. Ikke fremme vold, tolerere vold eller oppfordre til hat mot en person eller gruppe basert på rase, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming, veteranstatus eller andre egenskaper som er assosiert med systemisk diskriminering eller marginalisering.

Samtykke

Ved å legge inn kommentaren din på Victor Mocheresin nettside, samtykker du herved til denne policyen og godtar dens vilkår.

Velkommen tilbake!

Logg inn på kontoen din nedenfor

Hent passordet ditt

Skriv inn brukernavnet eller e-postadressen din for å tilbakestille passordet ditt.