Dasar Media Sosial

Dasar media sosial ini terpakai kepada semua Victor Mochereplatform media sosial. Kami menguruskan platform ini mengikut dasar media sosial ini. Pengguna platform media sosial kami boleh menyatakan pandangan, komen dan idea mereka. Kandungan yang disiarkan pada platform media sosial kami disediakan oleh, dan merupakan tanggungjawab, Victor Mochere. Kami tidak menyokong, menyokong atau menjamin kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan kandungan yang disiarkan pada platform media sosial kami.

 1. Dengan menggunakan Victor Mochererangkaian media sosial, semua pengguna dijangka:
 • Layan orang lain dengan hormat dan berbudi bahasa.
 • Tidak membuat komen berunsur fitnah atau membuat tuduhan terhadap individu atau organisasi.
 • Tidak menyiarkan bahan yang melanggar hak cipta atau hak harta intelek orang lain.
 • Tidak mempromosikan kepentingan komersial atau menghantar sebarang bahan yang mungkin melanggar dasar spam platform tersebut tidak termasuk pautan ke tapak web atau alamat e-mel dalam siaran.
 • Lindungi privasi peribadi mereka dan orang lain dengan tidak memasukkan maklumat peribadi dalam siaran atau ulasan (contohnya, nama, alamat e-mel, alamat peribadi atau nombor telefon.
 • Mengakui bahawa kandungan yang disiarkan oleh Victor Mochere pada platform media sosial kami bersifat umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat yang berkaitan dengan keadaan khusus individu.
 • Mengakui bahawa sebarang maklumat yang mereka berikan pada Victor MocherePlatform media sosial akan dianggap sebagai pendapat semata-mata dan bukan sokongan atau fakta.
 • Akui bahawa apa-apa yang dikomunikasikan Victor MocherePlatform media sosial akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik.
 • Patuhi peraturan platform media sosial.
 1. Jika pengguna melanggar Dasar ini, Victor Mochere berhak untuk:
 • Alih keluar kandungan dan lumpuhkan pengguna daripada menyiarkan sebarang bahan ke platform media sosial kami.
 • Gantung atau sekat pengguna daripada platform media sosial kami secara kekal.
 • Laporkan pengguna kepada pihak berkuasa media sosial yang berkaitan, dan/atau mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai.
 • Ambil tindakan lain, termasuk tindakan undang-undang, yang kami anggap sesuai.
 1. Dalam mentadbir Victor Mochereplatform media sosial, kami:
 • Berhati-hati dalam memautkan ke tapak web yang kami tidak uruskan atau kekalkan kawalannya, termasuk kandungan yang disiarkan atau ketersediaan tapak web tersebut.
 • Boleh mengalih keluar apa-apa bahan yang kami anggap membahayakan keselamatan mana-mana orang.
 • Jangan membuat pernyataan bahawa bahan di mana-mana tapak web yang dipautkan tidak melanggar hak harta intelek, atau mana-mana hak lain, mana-mana orang.
 • Lakukan usaha yang munasabah untuk memastikan bahan yang tidak sesuai dikenal pasti dan disederhanakan. Kami tidak menjamin bahawa semua bahan yang tidak sesuai akan dikenal pasti.
 • Tidak menerima liabiliti undang-undang yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penerbitan kandungan, kegagalan untuk menyederhanakan kandungan, atau penggunaan (atau pergantungan pada) kandungan oleh pengguna.
 • Jangan terima tanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan, walau bagaimanapun disebabkan (termasuk melalui kecuaian), yang pengguna mungkin secara langsung atau tidak langsung menderita berkaitan dengan penggunaan platform mereka, atau mana-mana tapak atau kemudahan yang dipautkan.
 • Hanya akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang disiarkan, atau sebaliknya disampaikan menggunakan platform mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.
 • Jangan terima tanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan platform media sosial, atau tapak web yang dipautkannya.
 • Boleh merekodkan sebahagian/semua maklumat yang disiarkan pada platform media sosial kami dan mengekalkan maklumat tersebut untuk kegunaan masa hadapan.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai dasar ini, sila layari kami laman kenalan.

Selamat kembali!

Masuk ke akaun anda di bawah

Ambil semula kata laluan anda

Sila masukkan nama pengguna atau alamat e-mel anda untuk menetapkan semula kata laluan anda.