Polisi

Victor Mochere berusaha untuk mematuhi garis panduan privasi nasional, serantau dan antarabangsa. Kami hanya akan mengumpul maklumat peribadi daripada anda dengan pengetahuan dan persetujuan anda terlebih dahulu. Anda boleh mengakses halaman utama laman web kami dan melayari laman web kami tanpa mendedahkan maklumat peribadi. Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan untuk tujuan ia dikumpulkan. Kami memastikan bahawa maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan kepada pihak lain kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan lain.

Kami telah melaksanakan dasar teknologi dan keselamatan, peraturan dan langkah untuk melindungi maklumat peribadi yang kami ada di bawah kawalan kami, daripada: akses tanpa kebenaran, penggunaan tidak wajar, pengubahan, pemusnahan yang menyalahi undang-undang atau tidak sengaja dan kehilangan tidak sengaja. Kami akan mengalih keluar maklumat peribadi daripada sistem kami jika ia tidak diperlukan lagi (kecuali jika pengarkiban diperlukan).

Pengumpulan data statistik laman web

Victor Mochere menggunakan perisian analitik web untuk mengumpul statistik penggunaan untuk tapak web ini. Maklumat ini tidak digunakan untuk mengenal pasti anda atau memadankan identiti anda dengan mana-mana maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian:

Dasar privasi ini tidak melangkaui tapak web ini. Apabila memaut ke tapak lain dari tapak web ini, Victor Mochere mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi tapak tersebut untuk membiasakan diri anda dengan prinsip privasi mereka.

Persetujuan

Dengan menggunakan Victor Mocherelaman web, anda dengan ini bersetuju dengan dasar ini dan bersetuju dengan termanya.

Selamat kembali!

Masuk ke akaun anda di bawah

Ambil semula kata laluan anda

Sila masukkan nama pengguna atau alamat e-mel anda untuk menetapkan semula kata laluan anda.